top of page
autoportret_figurace_I.jpg
yenny.png

BcA. Jenny Sternwaldová

Umění se věnuji již od střední školy. Vystudovala jsem uměleckou školu Václava Hollara, kde jsem se seznámila s technikami grafických tisků, malbou a anatomickou kresbou, modelováním, focením na digitální i analogové fotoaparáty a také s fungováním Adobe programů pro vytváření grafického designu. Dále jsem pokračovala na vysoké škole, kde jsem - vedle studia svého hlavního oboru Fashion design - studovala malbu a kresbu pod vedením Borise Jirků. Po dokončení bakalářského studia v oboru Fashion design na fakultě Ladislava Sutnara jsem pokračovala na DAMU do Prahy. Zde studuji druhým rokem bakaláře. Velký přínos vnímám v akademické průpravě k tomu, jak vnímat prostor nejen v malbě či kresbě, ale i v samotném modelování reálného prostoru.

V průběhu studijních let jsem měla nejednu možnost sama vystavovat ve veřejných prostorách, a díky tomu získat zkušenost s tím, jak prostor pracuje s obrazy a jak takové výstavy organizovat. Při studiu jsem soukromě doučovala výtvarné vyjadřování a připravovala některé děti k příjímacím zkouškám na umělecké školy.

Není pro mě důležité, aby dítě či student byli schopni kopírovat cizí dílo, ale aby dokázali tvořit své vlastní. Do výuky vnáším hravost s materiály, technikami a vnímání sebe sama. Postupně během lekcí budeme prozkoumávat zvolený materiál či techniku, objevovat jeho možnosti, současně si hrát a nacházet svůj vlastní vztah, sebevyjádření. Na principech hravosti budeme rozvíjet kreativitu, porozumění výtvarnému umění a možnosti uměleckého vyjadřování. Postupně se naučíme základy kresby a malby, pravidla, jak fungují barvy a jak je užívat, co je světlo a stín a jak vytvářet nálady. Velmi důležité pro mě je vnímat individuální potřeby každého studenta. Ráda bych, aby, každý student pracoval na jím vybrané technice/materiálu. Začínáme s předlohou/zdrojem, který budeme následně hravě výtvarně interpretovat. Budeme pracovat individuálně s oblíbenou literaturou, vzpomínkami, hudbou a na jejich základě vytvoříme vlastní příběhy. Půjdeme cestou, na které budeme společně rozvíjet potenciál každého studenta. 

bottom of page