top of page
satni skrin (2).jpg
jolana.png

Jolana Škachová

Umění se věnuji od dětských let. Nejdříve ZUŠ, potom SUPŠS Kamenický Šenov – obor Užitá malba. Po maturitě jsem byla přijata na UMPRUM k Jiřímu Černickému – Malba. V současnosti jsem v pátém ročníku na AVU u Roberta Šalandy – Malba, nyní na stáži u Alice Nikitinové v ateliéru Kresby. Také jsem absolvovala kurz mozaiky u MgA. Magdaleny Kracík Štorkánové, ak. mal.

 

Ve své práci zkoumám různé hranice v umění. Náměty nacházím v obyčejných všedních situacích, ale i knihách, pohádkách či uměním samotném. „Miluji jazyk a příběhy. Oba tyto pojmy jsou pro moji práci klíčové. Jako malířka nepoužívám slova, ale vizuální vjem. I když se slova zdají být mnohem výsMžnější, není právě proto obraz větší dobrodružství?“ Vycházím z reality obyčejných věcí, které důvěrně známe. Jejich abstrahováním a pozměňováním je však činím nejednoznačnými, až záhadnými. „Mé obrazy se dají vykládat do velké míry různě. Domnívám se, že právě takto mohu rozmlouvat s divákem skutečně svobodně. Tento prostor mezi divákem a dílem chápu jako důležitou kvalitu. V několika tazích a barvách vykreslím poznatelnou situaci, ze které se pak stává vizuální slovní hříčka či hádanka.

 

“ Byla bych ráda, kdyby naše setkávání v kurzech bylo místem vašeho svobodného projevu, sebevyjádření, odreagování a relaxace. Ráda vás naučím vámi zvolenou techniku, prohloubím znalost v kresbě, či malbě. Rovněž vám budu nápomocna na cestě za vašimi výtvarnými experimenty. Samozřejmostí je individuální přístup a v případě zájmu propojení s teorií výtvarného umění.

 

Přijďte, těším se na vás ! 

bottom of page