top of page
IMG-9145.jpg
Eliska.png

BcA. Eliška Drastíková

Po maturitě na Gymnáziu s uměleckou profilací jsem studovala na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění obor scénografie. Po absolvování bakalářského studia jsem nastoupila na magisterské, které nyní dokončuji na DAMU. Vedle studia se aktivně věnuji umělecké činnosti. Vedení výtvarných workshopů v onkologickém centru na Žlutém kopci v Brně, ilustrace knížky „Tak znova“ Gabriely Jakoubkové, návrhy grafiky a vizuální identity festivalu Encounter 2020, kostýmy a masky pro studentský film Nuda v režii Jana Singera, kostýmní a scénografické spolupráce na inscenacích Alexandry Bolfové či Dodo Gombára.

 

Koncept výuky pro děti 5 - 9 let

Fantazie dětí je rychlá a potřebuje široký prostor, proto bude každá lekce jiná. V rámci lekcí budeme začínat tzv. „rozehřívačkami“, které nás myšlenkově přestřihnou z všedního světa do světa naší kreativity.

 

Budeme pracovat na rozvoji dalších smyslů – zrak, čich, hmat, sluch, chuť. Každá lekce bude zaměřena na propojení smyslů s výtvarným cítěním. Čich – budeme hledat propojení vůně a její zobrazení, asociace spojené s pachy a jejich znázornění. Hmat – zahrnuje práci se strukturami kolem nás, práci s materiály a prokreslování struktur. Sluch – zaměříme se na ilustraci hudby, její různé styly, žánry a možnosti storytellingu. Chuť – jak zachytit chuť?

Cílem těchto hledání a objevování je naučit se vnímat, otevřít naše vnímání na jiných úrovních a skrze ostatní smysly rozšířit výtvarné cítění. Zrak – jako finální cvičení semestru, zúročíme zde vše předešlé, tedy naše rozšířené vnímání.

 

Koncepce výuky mládež, studenti a dospělí

V těchto lekcích budeme rovněž rozšiřovat základy smyslových vnímání, ale jiným způsobem. Budeme pracovat na dlouhodobějším soustředění se na jedno téma. Zaměříme se na preciznost výtvarného vyjádření. Budeme se věnovat intuitivní práci s vybraným tématem, naučíme se základy koncepce. To vše na základě variací technik a různých výtvarných přístupů.

bottom of page